Dřevořezání 2020

Vzhledem k okolnostem, které nemůžeme nijak ovlivnit tak Dřevořezání 2020 v Třešti pořádat nebudeme.

Po ustálení  poměrů a uklidnění atmosféry hodláme jako spolek v pořádání akce pokračovat ve stejném termínu roku 2021. 

	
	Za Spolek přátel betlémů v Třešti :     Pavel Brychta

Zveme vás na stálou expozici betlémů v Třešti

na celoroční expozici betlémů v domě J.A. Schumpetera. (TIC Třešť).

Pojďte vyřezávat s námi

Každý čtvrtek se scházíme od 18:00 hod. v Schumpeterově domě v Třešti ke společnému vyřezávání. Tímto je kdokoliv se zájmem o dřevořezbu srdečně zván.