Dřevořezání 2021

Rok se s rokem sešel a okolnosti pro pořádání kulturních a společenských akcí jsou stále nepříznivé. Po zvážení současných opatření a nepředvidatelnosti dalšího možného vývoje jsme se rozhodli, že ani v roce 2021 Dřevořezání v Třešti pořádat nebudeme.

Za Spolek přátel betlémů v Třešti : Pavel Brychta

Zveme vás na stálou expozici betlémů v Třešti

na celoroční expozici betlémů v domě J.A. Schumpetera. (TIC Třešť).

Pojďte vyřezávat s námi

Každý čtvrtek se scházíme od 18:00 hod. v Schumpeterově domě v Třešti ke společnému vyřezávání. Tímto je kdokoliv se zájmem o dřevořezbu srdečně zván.